Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Contact

  • 021 912 3920
Skip Navigation LinksMedia Library

Terme in Jou Testament

5 Augustus 2021

As jy dit oorweeg om jou uiterste wilsbeskikking, of jou boedelplan of trusts te hersien, behoort jy jou kennis van ’n paar woorde op te knap.

Terminologie kan ons help om ons laaste wense duidelik te maak, maar kan ons ook heeltemal verwar. Alhoewel ons altyd aanbeveel dat jy met ’n gekwalifiseerde professionele persoon saamwerk wanneer hierdie dokumente en finale planne opgestel word, wil ons ook hê dat jy soveel moontlik weet om ingeligte en doelbewuste besluite te neem.

’n Uiterste wilsbeskikking of testament is ’n dokument waarin ’n persoon uiteensit wat met hul boedel moet gebeur wanneer hulle te sterwe kom. ’n Persoon se boedel bestaan uit al hul bates (beleggings en eiendom) en laste (skuld) wat hulle ten tyde van hul dood gehad het. ’n Trust is ’n reëling wat iemand in staat stel om bates tot voordeel van die trustbegunstigdes te hou, sonder om dit te besit.

Hier is ’n paar terme wat jy sal lees en waaroor jy sal gesels wanneer jy jou testament bespreek:

Testateur: Dit is die persoon wat die testament opstel en sy of haar naam teken. Indien die persoon wat die testament opstel ’n vrou is, word die woord testatrise soms gebruik.

Begunstigde: ’n Begunstigde is iemand wat ’n erfporsie deur ’n testament ontvang. Enigiemand aan wie jy in jou testament eiendom nalaat, is een van jou begunstigdes.

Intestaat: ’n Persoon wat sonder ’n testament sterf, is intestaat. Intestaatheidswette bepaal dan wie jou erfgename is.

Verifikasie van ’n testament: Die regsproses waarvolgens ’n hof die bepalings van ’n testament nagaan, goedkeur en uitvoer, staan as verifikasie van die testament bekend. Die proses neem gewoonlik ’n paar maande en sluit hofgelde in.

Kodosil: Indien jy jou testament wil verander of iets wil byvoeg, kan jy ’n kodosil byvoeg. Hierdie wysiging behou die oorspronklike testament maar voeg terme by of verander sekere terme.

Testamentêre trust: Jy kan ’n trust oprig deur dit in jou testament te skep. Dit staan bekend as ’n testamentêre trust.

Wanneer jy ’n persoon of maatskappy aanstel om jou met jou testament te help, maak seker jy sluit jou vertroude finansiële adviseur by die gesprek in sodat jou boedelplan in ooreenstemming met jou uiterste wilsbeskikking kan wees.

Contact

  • 021 912 3920

Disclaimer

© 2019 SFP. All rights reserved.

The content of the site is owned and licensed by Succession Financial Planning Advisory Services (Pty) Ltd. The provisions below govern the use of this website and your use of this site is subject to it. Please familiarise yourself with these terms of use before using this website. While we endeavour to ensure that the information on this site is accurate and complete, we make no warranties about the accuracy, reliability, completeness or timeliness of information published on this website. The information on this website is intended for general information purposes only and is not intended to serve as any type of advice. To the maximum extent possible under applicable law, we disclaim liability for any claim, loss, injury or damage arising out of or in connection with the use of information and/or goods and/or services available from or through this website, whether direct or indirect including, without limitation, any liability relating to any loss of use, interruption of business, lost profits or lost data, or incidental, special or consequential damages of any kind. Any use of or interaction with this website that could reasonably be construed as being aimed at achieving illegal or unlawful result will be subject to criminal prosecution and/or civil liability. Information transmitted via the internet, including e-mail, is susceptible to unlawful access or monitoring. Users shall bear all risk of transmitting such information in this manner and under no circumstances will Succession Financial Planning Advisory Services (Pty) Ltd. be liable for any loss, harm or damage suffered by them as a result thereof. Succession Financial Planning Advisory Services (Pty) Ltd. reserves the right to request independent verification of any information transmitted via the website or e-mail. Personal information transmitted to us via this website will be treated as confidential and will not be disclosed to any third party without your permission. The website and its contents are the property of Succession Financial Planning Advisory Services (Pty) Ltd. It may not be used in any way without prior written permission from Succession Financial Planning Advisory Services (Pty) Ltd. You may not establish a link to this website from a third-party site without prior written permission from Succession Financial Planning Advisory Services (Pty) Ltd.

Sanlam Life Insurance is a licensed financial service provider.
Copyright © Sanlam